Çocuklar İçin Yunanca Kursu 0212 233 09 99
HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

Çocuklar İçin Yunanca Kursu

 

ÇOCUKLAR İÇİN YUNANCA KURSU

 

Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesinin Greko-Grebar grubundan yaklaşık 4000 yıllık geçmişe sahip bir dildir. Dünyanın en eski dillerinden biridir. Antik Yunanca ve Modern Yunanca olarak ikiye ayrılan dil, neredeyse tamamen farklı yapılara sahiptir.

Alfabesi, Yunan alfabesidir.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın resmi dilidir.

Yunanistan dahil olmak üzere tüm dünyada yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir.

Birçok Yunanca edebi eser bulunmaktadır. Bilim, felsefe, sanat terminolojilerinin dil yapısını etkilemiştir.

Farklı lehçelere sahiptir; Yunanca (günümüz Yunancası), Tsakonika, Pontus, Katarevusa bu lehçelerden bazılarıdır.

ÇOCUKLAR İÇİN BİREBİR YUNANCA EĞİTİM

 

Tüm dünyada kabul edildiği üzere, en hızlı ve etkili eğitim metodu ‘BİRE BİR EĞİTİM‘ dir. Özellikle, spesifik konulara odaklanılması gereken durumlarda tercih edilmesi gereken eğitim metodudur.

Çocuklara yönelik özel Yunanca ders programlarımız sadece çocuğunuza odaklı eğitim sistemidir.
Çocuklara yönelik Yunanca bire bir eğitim programlarımızda, çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri etüt edilir. Edinilen bilgilerin ışığında, çocuğunuza özel programlar hazırlanır.

Çocuklarımıza öncelikle dilin mantığını verilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.

Çocuklara yönelik Yunanca eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar. Eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla yaptığı görüşme sonucunda seçilecek program, programın haftalık yoğunluğu ve eğitmenlerle ilgili rehberlik yaparlar.

Çocuklara yönelik Yunanca özel ders programlarında, çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.

Haftalık ders programı, kayıt sonrasında, Eğitim Planlama Departmanımız tarafından düzenlenir.
Eğitim süresi boyunca, eğitim planlama departmanımız, çocuğumuza ve velimize rehberlik yapmaya devam eder. Veli, öğrencinin durumuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

Size özel eğitim uzmanınız öğrencinin gelişimini takip eder, gerekli görüldüğü yerlerde eğitim sistemine müdahalede bulunur. Tüm bu gelişmeler, velinin bilgisi ve onayı dahilinde düzenlenir.

İhtiyaç duyulması halinde ödev ve projelerde eğitmenlerimiz destek verirler. Sınav dönemlerinde özellikle sınava yönelik çalışmalar yapılır.

 

YUNANCA AÇIK MİNİ GRUPLAR

Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının sebebi eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Grup, kurumumuz tarafından bir araya getirilen öğrencilerden oluşur.
Çocuklara yönelik Yunanca gruplarımızda minimum 3, maksimum 5 öğrenci yer alır.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı, grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Gruplar, yaş ve seviyelere göre ayrılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Yunanca özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni, eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız, eğitim süreci içerisinde çocuğumuzun gelişimini takip eder. Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

 

YUNANCA KAPALI MİNİ GRUPLAR

Çocuklara yönelik Yunanca kapalı mini gruplarımızda öğrenciler kendi gruplarını oluştururlar. Mesela, çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.
Çocuklara yönelik Yunanca gruplarımızda minimum 3, maksimum 5 öğrenci yer alır.
Kapalı grupların en büyük avantajı program süresince ortak hareket edebilmesidir.
Kapalı gruplar, gün ve saatleri kendileri seçebilir. Gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz destek verirler.
Sınav dönemlerine yakın sınava özel çalışmalar yapılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Yunanca ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız eğitim süresince rehberlik hizmeti vermektedir.
Size özel eğitim uzmanınız süreç içerisinde aktif görev almaktadır. İhtiyaç duyulan noktalarda eğitim gidişatına müdahale eder. Tüm bu müdahaleler veli onayı ile yapılmaktadır.
Velilerimiz çocuğumuzun gelişimi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

 

İLKÖĞRETİM-ORTA ÖĞRETİM-LİSE YUNANCA KURSLARI

 

OKULLARINDA YUNANCA DERSİNDE SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLER;

Eğitim aldığı okulda Yunanca dersinde geride kalan öğrencilerimize yönelik okula destek programlarımız uygulanmaktadır. Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir. Okullarında Yunanca derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okuldaki derslerinin önüne geçip, başarı düzeylerini ciddi oranda arttırdıkları görülmektedir.
Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİREBİR YUNANCA EĞİTİM’ metodudur.

 

DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi görme şansına sahip değildir. Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel Yunanca eğitim programlarımızla, öğrencilerimizin ekstra yeni bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız. Seçilecek eğitim metodu, eğitim uzmanlarımız ve veliyle yapılacak görüşme sonrası belirlenir. Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre bire bir eğitim, açık mini grup veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.

 

Devlet okullarından Yunanca eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;

Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere Yunanca derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersler ayarlansa da, bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir. Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda Yunanca derslerinde kendisine güvenmesi sağlanır. Daha sonra öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile Yunanca destek programına devam eder. Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce BİRE BİR EĞİTİM metodu, sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönelmeleri tavsiye edilir.

 

OKULUNDA İKİNCİ DİL OLARAK YUNANCA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER

Okulunda 2. dil olarak Yunanca eğitim alan çocuğunuza yönelik destek eğitim programı uygulanmaktadır. Okulda kullanılan materyaller ve ekstra önerilecek kaynaklarla, çocuğunuz okulun gerisinde kaldıysa hem bu sorunu giderilecek hem de okuldaki derslerin de önüne geçilerek daha hazırlıklı olması sağlanacaktır. Öncelikli hedef okuldaki başarısını yakalamak iken, zaman içerisinde çocuk bu dili de yüksek seviyede kavrayacak ve ilerletecektir.

 

İngilizce eğitim veren okullardan Yunanca eğitim veren okullara geçen öğrencilere yönelik programlar;

İngilizce eğitim veren bir okuldan Yunanca eğitim veren okullara geçiş yapacak öğrenciler okul değiştirmenin yanı sıra lisan problemi yaşamaktadır. Bu durum çocuğun okuldaki genel başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle hızlandırılmış programlarla çocuğun alt yapısı oluşturulur ardından standart eğitim programı ile okuldaki eğitime ayak uydurması, başarı sağlaması amaçlanır. Tavsiye edilen eğitim metodu, öncelikle ‘BİREBİR EĞİTİM’ felsefesiyle hızlandırılmış şekilde çocuğun sorununu çözmek, ardından arzu edilirse grup eğitimlerine yönlendirmektir.

 

Yunanca dilinde maksimum seviyeye ulaşmayı hedefleyen çocuklara yönelik programlar;

Bu programlarda çocuğunuz okulundan tamamen bağımsız olarak bir dilde ulaşılabilecek maksimum seviyeye çıkartılır. Çocuğunuzun ilgi alanına göre belirlenecek ve önerilecek materyallerle, eğitimden zevk alması sağlanacaktır.

 

YUNANCA SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI

Yunanca eğitim veren yüksek okullara veya yurt dışında Yunanca eğitim veren okullara geçiş yaparken Yunanca dili yeterlilik sertifikası alınması gerekmektedir. Bu sertifikalarla hazırlık sınıflarını atlamanız hem zaman hem de maddi tasarruf yapmanızı sağlar. Yunancayı bilmek bu sınavlarda istenilen başarı düzeyinin elde edileceğinin garantisi olamaz. Sınavlara yönelik özel bir çalışma sistemi vardır. Bu sınavlara hazırlanacak öğrencilere önerilen metot ‘BİREBİR EĞİTİM’dir. Bu programlarda özel sınav eğitmenleri tercih edilir.

 

 

Çocuklar İçin Yunanca Programları Hakkında Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.

    

    Pin It on Pinterest