Çocuklar İçin Rusça Kursu 0212 233 09 99

Çocuklar İçin Rusça Kursu

ÇOCUKLAR İÇİN RUSÇA KURSU

Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav diller grubuna aittir. 33 harften oluşan Kiril alfabesi kullanılır.
Rusça’nın kullanıldığı başlıca ülkeler; Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Belarus’tur. Büyük Sovyetler Birliği uzun yıllar önce yıkılmış olduğu halde bu dil hala tüm bölgeye hakimdir. Anadil olarak kullanılmasa dahi bölgedeki ülkelerde birçok okulda mecburi dil eğitimi olarak verilmektedir. Özellikle Azerbeycan, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan zorunlu dil eğitimi olan ülkelerden bazılarıdır.
Rusça’nın dil yapısında en önemli nokta, vurgular ve çekimlerdir. Vurgular, kelimenin anlamını değiştirmesiyle beraber kuralsız olduğu için ezberlenmesi gerekir.
Yakın komşumuz olan ve dünyada söz hakkına sahip olan Rusya’nın ülkemizde de önemi ve etkisi yadsınamaz. Özellikle, ülkemizde tekstil ve turizm sektöründeki Rus pazarının yeri büyüktür. Ayrıca, Rusya’da faaliyet gösteren Türk inşaat, hukuk, danışma ve farklı ticari firmaların hızla gelişmekte ve artmakta olduğu gözlenmektedir. Bu dili bilmek bir çok fırsat kapısını aralayacaktır.

ÇOCUKLAR İÇİN RUSÇA EĞİTİM
Tüm dünyada büyük önem kazanan yöntem ‘BİRE BİR EĞİTİM‘ dir. Özellikle spesifik konulara odaklanılması gereken durumlarda tercih edilmesi gereken eğitim metodudur.
Çocuklara için özel Rusça ders programlarımız sadece çocuğunuza odaklı eğitim sistemidir.
Çocuklara yönelik Rusça bire bir eğitim programlarımızda çocuğunuzun eğitim hayatı, sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri etüt edilir. Edinilen bilgilerin ışığında çocuğunuza özel program hazırlanır.
Çocuklarımıza öncelikle dilin mantığını verilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
Çocuklara yönelik Rusça eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla yaptığı görüşme sonucunda seçilecek program, programın haftalık yoğunluğu ve eğitmenlerle ilgili rehberlik yaparlar.
Çocuklara için Rusça özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders programı kayıt sonrasında ‘Eğitim Planlama Departmanı’mız tarafından düzenlenir.
Eğitim süresi boyunca eğitim planlama departmanımız, çocuğumuza ve velimize rehberlik yapmaya devam eder. Veli, öğrencinin durumuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.
Size özel eğitim uzmanınız da öğrencinin gelişimini takip eder, gerekli görüldüğü yerlerde eğitim sistemine müdahalede bulunur. Tüm bu gelişmeler velinin bilgisi ve onayı halinde düzenlenir.
İhtiyaç duyulması halinde ödev ve projelerde eğitmenlerimiz destek verirler.
Sınav dönemlerinde özellikle sınava yönelik çalışmalar yapılır.

RUSÇA AÇIK MİNİ GRUPLAR

Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının sebebi eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Grup, kurumumuz tarafından bir araya getirilen öğrencilerden oluşur.
Çocuklara için Rusça gruplarımız minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Gruplar yaş ve seviyelere göre ayrılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Rusça özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası ‘Eğitim Planlama Departmanı’mız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız eğitim süreci içerisinde çocuğumuzun gelişimini takip eder.
Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

RUSÇA KAPALI MİNİ GRUPLAR

Çocuklara yönelik Rusça kapalı mini gruplarımızda öğrenciler kendi gruplarını oluştururlar. Mesela çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.
Çocuklara çin Rusça gruplarımız, minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur.
Kapalı grupların en büyük avantajı program süresince ortak hareket edebilmesidir.
Kapalı gruplar gün ve saatleri kendileri seçebilir. Gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz destek verirler.
Sınav dönemlerine yakın sınava özel çalışmalar yapılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Rusça ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız eğitim süresince rehberlik hizmeti vermektedir.
Size özel eğitim uzmanınız da süreç içerisinde aktif görev almaktadır. İhtiyaç duyulan noktalarda eğitim gidişatına müdahaleler yapar. Tüm bu müdahaleler veli onayı ile yapılmaktadır.
Velilerimiz çocuğumuzun gelişimi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-LİSE RUSÇA KURSLARI

OKULLARINDA RUSÇA DERSİNDE SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLER

Eğitim aldığı okulda Rusça dersinde geri kalan öğrencilerimize yönelik okula destek programlarımız uygulanmaktadır.
Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir.
Okullarında Rusça derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okullarının da önüne geçip başarı düzeylerini ciddi bir oranda arttırdıkları görülmektedir.
Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİRE BİR RUSÇA EĞİTİM’ metodudur.

DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi görme şansına sahip değildirler.
Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel Rusça eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin ekstra bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız.
Seçilecek eğitim metodu Eğitim uzmanlarımız ve velimizle yapılacak görüşme sonrası belirlenir.
Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre Bire bir eğitim,açık mini gruplar veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.

Devlet okullarından Rusça eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;
Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere Rusça derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersler ayarlansa bile bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.
Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda Rusça derslerinde kendisine güvenmesi sağlanır.
Ardından öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile Rusça destek programına devam eder.
Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce BİRE BİR EĞİTİM metodu sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönlenmeleri tavsiye edilir.

OKULUNDA 2.DİL  OLARAK RUSÇA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER;

Okulunda 2.dil olarak Rusça kursu alan çocuğunuza yönelik destek eğitim programı uygulanmaktadır.
Okulda kullanılan materyaller ve ekstra önerilecek materyaller ile çocuğunuz okulun gerisinde kaldıysa hem bu sorunu giderilecek hem de okulun da önüne geçerek daha hazırlıklı olması sağlanacaktır.
Öncelikli hedef okuldaki başarısını yakalamak iken zaman içerisinde çocuk bu dili de yüksek seviyede kavrayacak ve ilerletecektir.

İngilizce eğitim veren okullardan Rusça eğitim veren okullara geçen öğrencilere yönelik programlar:
İngilizce eğitim veren bir okuldan Rusça eğitim veren okullara geçiş yapacak öğrenciler okul değiştirmenin yanı sıra birde lisan problemi yaşamaktadırlar.
Yaşanılan bu sorun çocuğun okuldaki genel başarısını da olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle hızlandırılmış programlar ile çocuğun alt yapısı oluşturulur ardından standart eğitim programı ile okuldaki eğitime ayak uydurması, başarı sağlaması amaçlanır.
Tavsiye edilen eğitim sistemi öncelikle ‘BİRE BİR EĞİTİM’ metodu ile hızlandırılmış şekilde çocuğun sorununu çözmek, ardından arzu edilirse grup eğitimlerine yönlendirmektir.

Rusça dilinde maksimum seviyeye ulaşmayı hedefleyen çocuklara yönelik programlar:
Bu programlarda çocuğunuz okulundan tamamen bağımsız olarak bir dilde ulaşılabilecek maksimum seviyeye ulaştırılır. Çocuğunuzun tarzına göre belirlenecek ve önerilecek materyaller ile eğitimden zevk almasını sağlamak için düzenlenen özel programlardır.

RUSÇA SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI;

İleride Rusça eğitim veren yüksekokullara, yurtdışında Rusça eğitim veren okullara geçiş yaparken Rus dili yeterlilik sertifikası alınması gerekmektedir.
Bu sertifikalarla hazırlık sınıflarını da atlamanız hem zaman hem de maddi tasarruf yapmanızı sağlar.
Rusça’yı bilmek bu sınavlarda istenilen başarı düzeyinin elde edileceğinin garantisi olamaz. Sınavlara yönelik özel bir çalışma sistemi vardır.
Bu sınavlara hazırlanacak öğrencilere önerilen metot ‘BİRE BİR EĞİTİM’ metodudur. Bu programlarda özel sınav eğitmenleri tercih edilir.

Verilen Rusça Kursu EğitimleriUA-62172274-1

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!