Çocuklar İçin İtalyanca 0212 233 09 99
HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

Çocuklar İçin İtalyanca Kursu

 

ÇOCUKLAR İÇİN İTALYANCA KURSU

 

İtalyanca, Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri kolundandır.

İtalyanca, Romans dilleri içerisinde Latinceye en sadık kalmış olanıdır, bu yüzden “Modern Latince” olarak da adlandırılır.

Diğer Romans dilleriyle -Fransızca, İspanyolca, Portekizce gibi- büyük benzerlikler taşır. İtalyancayı iyi bilen birisi, diğer Romans dillerini de kısa zamanda öğrenebilir.

İtalyanca, dünyanın sayılı melodik dillerinden biridir. Duygusal anlatımları çok zengin bir dildir.

İtalyanca, Rönesans devrinde zamanının Lingua Franca’sı görevini görmüş olduğundan, diğer dilleri oldukça etkilemiştir. Özellikle müzik alanında terminoloji İtalyancadır.

İtalyanca dil bilgisi oldukça kolaydır.

 

ÇOCUKLAR İÇİN  İTALYANCA EĞİTİMİ

 

Eğitimde dünya standardını yakalamayı hedefleyen tüm kurumların tercihi ‘BİRE BİR EĞİTİM’ dir. Özellikle spesifik konulara odaklanılması gereken durumlarda tercih edilmesi gereken eğitim metodudur.

Çocuklara için özel İtalyanca ders programlarımız sadece çocuğunuza odaklı eğitim sistemidir.

Çocuklara yönelik İtalyanca bire bir eğitim programlarımızda, çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri etüt edilir. Edinilen bilgilerin ışığında çocuğunuza özel programlar hazırlanır.

Çocuklarımıza öncelikle dilin mantığını verilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır. Çocuklara için İtalyanca eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.

Eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla yaptığı görüşme sonucunda seçilecek program, programın haftalık yoğunluğu ve eğitmenlerle ilgili rehberlik yaparlar.

Çocuklara yönelik İtalyanca özel ders programlarında, çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.

Haftalık ders programı, kayıt sonrasında, Eğitim Planlama Departmanımız tarafından düzenlenir.
Eğitim süresi boyunca eğitim planlama departmanımız, çocuğumuza ve velimize rehberlik yapmaya devam eder. Veli, öğrencinin durumuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

Size özel eğitim uzmanınız da öğrencinin gelişimini takip eder, gerekli görüldüğü yerlerde eğitim sistemine müdahalede bulunur. Tüm bu gelişmeler, velinin bilgisi ve onayı dahilinde düzenlenir.
İhtiyaç duyulması halinde ödev ve projelerde eğitmenlerimiz destek verir. Sınav dönemlerinde özellikle sınava yönelik çalışmalar yapılır.

 

İTALYANCA AÇIK MİNİ GRUPLAR

Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının nedeni eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Grup, kurumumuz tarafından öğrencilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.
Çocuklara yönelik İtalyanca gruplarımızda minimum 3, maksimum 5 öğrenci yer alır.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı, grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Gruplar, yaş ve seviyelere göre ayrıldıkları için eğitimin verimliliği artar.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması için yöntemler kullanılır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller kullanılır.
Çocuklara yönelik İtalyanca özel ders programlarında, çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel öğretmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni, eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız, eğitim süreci içerisinde çocuğumuzun gelişimini takip eder. Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

 

İTALYANCA KAPALI MİNİ GRUPLAR

Çocuklara için İtalyanca kapalı mini gruplarımızda, öğrenciler, kendi gruplarını oluştururlar. Mesela, çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.
Çocuklara yönelik İtalyanca gruplarımızda minimum 3, maksimum 5 öğrenci yer alır.
Kapalı grupların en büyük avantajı program süresince ortak hareket edebilmesidir.
Kapalı gruplar gün ve saatleri kendileri seçebilir. Gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz destek verirler.
Sınav dönemlerine yakın sınava özel çalışmalar yapılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik İtalyanca ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni, eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız eğitim süresince rehberlik hizmeti vermektedir.
Size özel eğitim uzmanınız da süreç içerisinde aktif görev almaktadır. İhtiyaç duyulan noktalarda eğitim gidişatına müdahale eder. Tüm bu müdahaleler veli onayı ile yapılmaktadır.
Velilerimiz çocuğumuzun gelişimi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

 

İLKÖĞRETİM İÇİN İTALYANCA KURSU- LİSE İÇİN İTALYANCA KURSU

Anaokulu için İtalyanca – İlköğretim İçin İtalyanca – Liseler İçin İtalyanca – Üniversite Hazırlık İçin İtalyanca

 

Okullarında İtalyanca dersinde sorun yaşayan öğrenciler;

Eğitim aldığı okulda İtalyanca dersinde geride kalan öğrencilerimize yönelik okula destek programlarımız uygulanmaktadır. Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir. Okullarında İtalyanca derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okullarındaki derslerin önüne geçip, başarı düzeylerini ciddi bir oranda artırdıkları görülmektedir. Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİREBİR İTALYANCA EĞİTİM’ metodudur.

 

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler;

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler, İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi görme şansına sahip değildir. Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel İTALYANCA eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin ekstra yeni bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız. Seçilecek eğitim metodu, eğitim uzmanlarımız ve veliyle yapılacak görüşme sonrası belirlenir. Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre bire bir eğitim, açık mini gruplar veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.

 

Devlet okullarından İtalyanca eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;

Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük bir sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere İtalyanca derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersleri ayarlansa da, bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir. Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda İtalyanca derslerinde kendilerine güvenmeleri sağlanır. Daha sonra öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile İtalyanca destek programına devam eder. Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce BİRE BİR EĞİTİM metodu, sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönelmeleri tavsiye edilir.

 

Okulunda ikinci dil olarak İtalyanca eğitimi alan öğrenciler;

Okulunda 2. dil olarak İtalyanca eğitim alan çocuğunuza yönelik destek eğitim programı uygulanmaktadır. Okulda kullanılan materyaller ve ekstra önerilecek materyallerle, çocuğunuz okulun gerisinde kaldıysa hem bu sorunu giderilecek hem de okuldaki derslerin önüne geçilerek daha hazırlıklı olması sağlanacaktır. Öncelikli hedef okuldaki başarısını yakalamak iken, zaman içerisinde çocuk bu dili  yüksek seviyede kavrayacak ve ilerletecektir.

 

İngilizce eğitim veren okullardan İtalyanca eğitim veren okullara geçen öğrencilere yönelik programlar;

İngilizce eğitim veren bir okuldan İtalyanca eğitim veren okullara  geçiş yapacak öğrenciler okul değiştirmenin yanı sıra lisan problemi yaşamaktadır. Bu durum çocuğun okuldaki genel başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle hızlandırılmış programlar ile çocuğun alt yapısı oluşturulur, ardından standart eğitim programı ile okuldaki eğitime ayak uydurması, başarı sağlaması amaçlanır. Tavsiye edilen eğitim öncelikle ‘BİREBİR EĞİTİM’ metoduyla hızlandırılmış şekilde çocuğun sorununu çözmek, ardından arzu edilirse grup eğitimlerine yönlendirmektir.

 

İtalyanca dilinde maksimum seviyeye ulaşmayı hedefleyen çocuklara yönelik programlar;

 

Bu programlarda, çocuğunuz okulundan tamamen bağımsız olarak bir dilde ulaşılabilecek maksimum seviyeye ulaştırılır. Çocuğunuzun ilgi alanına göre belirlenecek ve önerilecek materyallerle, eğitimden zevk alması sağlanacaktır.

 

İTALYANCA SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI;

İtalyanca eğitim veren yüksek okullara, yurt dışında İtalyanca eğitim veren okullara geçiş yaparken İtalyanca dili yeterlilik sertifikası alınması gerekmektedir. Bu sertifikalarla hazırlık sınıflarını atlamanız hem zaman hem de maddi tasarruf yapmanızı sağlar. İtalyancayı bilmek bu sınavlarda istenilen başarı düzeyinin elde edileceğinin garantisi olamaz. Sınavlara yönelik özel bir çalışma sistemi vardır.
Bu sınavlara hazırlanacak öğrencilere önerilen metot ‘BİREBİR EĞİTİM’ metodudur. Bu programlarda özel sınav eğitmenleri tercih edilir.

 

CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5 – CELI sertifikası İtalya Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak tanınmış, resmi bir belgedir. Belgeler, üniversitelere kayıt aşamasında da kabul edilmektedir. CELI Sertifikası uluslararası geçerliliği olduğu gibi YÖK tarafından da tanınmaktadır. Bunun yanı sıra KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ve ÜDS (Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ) için de denkliği yasal olarak kabul edilir.

Yüksek hizmet kalitesi, konforlu ve tam donanımlı derslikleri ile dallarında uzman Türk ve yabancı İtalyanca eğitmenlerini birleştiren SDM, İstanbul’da İtalyanca Eğitim almak için doğru adres olacağını garanti etmektedir.

 

İtalyanca Eğitimler

  • Çocuklar için İtalyanca
  • Anaokulu için İtalyanca
  • İlköğretim için İtalyanca
  • Lise için İtalyanca

 

Çocuklar İçin İtalyanca Programları Hakkında Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.

    

    Pin It on Pinterest