Çocuklar İçin Arapça Kursu 0212 233 09 99

Çocuklar İçin Arapça Kursu

Son yıllarda ülkemize baktığımızda Arap ülkelerinden yatırım ve turist açısından büyük bir yükseliş gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu artış Arapça diline gösterilen talebi her geçen gün arttırmaktadır.

Arapça, Arap Birliğine üye olan 22 ülkede kullanılan resmi dildir. Mısır, Sudan, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Yemen, Suriye, Tunus, Somali, Ürdün, Libya, Filistin, Lübnan, Moritanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkelerin başlıcalarıdır.

 • İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’de kullanılan dildir.
 • Klasik Arapça ve Modern Standart Arapça (MSA) olarak iki yapıda kullanılır. Klasik Arapça resmi Arapça’dır. Resmi yazışmalar ve belgelerde kullanılır. MSA ise halk arasında kullanılır.
 • Arapça, Birleşmiş Milletler’in 6 dilinden birisidir.
 • Alfabesi 28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı ise 17’dir.
 • Arapça sağdan sola doğru okunan bir dildir.
 • Arapça Semitik (Sami Dili) bir dildir. Bu yüzden, Aramice ve İbranice gibi diğer Semitik dilleri öğrenmede kolaylık sağlar.
 • Arapça öğrenimi özellikle aksan kullanımı açısından zor bir dildir.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRE BİR ARAPÇA EĞİTİM

Dünya genelinde en hızlı ve başarılı yabancı dil eğitimi olarak kabul gören yöntem, ‘BİRE BİR EĞİTİM’dir. Bir yabancı dili kapsamlı şekilde öğrenmek için en doğru yol olarak görülen eğitim metodudur.

Çocuklar için hazırladığımız özel Arapça ders programlarımız, yalnızca çocuğunuzun eğitim ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Alanında deneyimli eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla görüşerek, program seçimi, haftalık ders programı ve süreci hakkında rehberlik etmektedir.
Çocuklar için Arapça eğitim programımıza başlamadan önce çocuğunuzun eğitim hayatı, sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri öğrenilir, ardından özel program oluşturulur.
Ders esnasında çocuklara dilin mantığını kavramaya yönelik bilgiler aktarılır, ilgi alanlarına uygun çalışma yöntemleri ve materyallerle eğlenerek öğrenmeleri sağlanır. Çocukların dikkatini çekmek için derslerde teknolojik materyallerle, görsel ve işitsel metotlardan yararlanılmaktadır.
Çocuklara yönelik Arapça özel ders programlarında, Türk ve yabancı eğitmenler çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine hızla ulaşması için çalışmalar gerçekleştirir. Kadromuz uzun yıllardır çocuklara ders veren, formasyon sahibi öğretmenlerden oluşmaktadır.
Eğitim devam ederken, veliler ve öğrencilerimize derslerin ne kadar yararlı olduğunu göstermek üzere kurduğumuz Eğitim Planlama Departmanı’mız her öğrenciye ayrı ayrı rehberlik yapar. Çocuğunuzun eğitimini özel olarak takip eden eğitim uzmanımız sayesinde çocuğunuzun gelişimini raporlar eşliğinde takip edebilirsiniz.
Öğretmenlerimiz, sınav dönemlerinde takviye olması bakımından sınava özel konular sunar. Gerekli olduğunda ise ödev ve projelerde yardımcı olurlar.

ARAPÇA AÇIK MİNİ GRUPLAR

 • Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının sebebi, eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Açık grup, kurumumuz tarafından bir araya getirilen öğrencilerden oluşur.
 • Çocuklara yönelik Arapça gruplarımız minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur.
 • Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı eğitim kalitesinin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
 • Gruplar, yaş ve seviyelere göre ayrılır.
 • Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğunuzun derslerde aktif olması için söz verilir, test çözümleri yapılır.
 • Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
 • Çocuklara yönelik Arapça özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel öğretmenlerdir.
 • Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
 • Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
 • Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız eğitim süreci içerisinde çocuğunuzun gelişimini takip eder.
 • Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

ARAPÇA KAPALI MİNİ GRUPLAR

 • Çocuklara İçin Arapça kapalı mini gruplarımızda öğrenciler kendi gruplarını oluştururlar. Mesela, çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.

 • Çocuklara yönelik Arapça gruplarımız, minimum 3 maksimum 5 öğrenciden oluşur.
 • Kapalı grupların en büyük avantajı, program süresince ortak hareket edilebilmesidir.
 • Kapalı gruplar gün ve saatleri kendileri seçerken, gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.
 • Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
 • Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz özel olarak destek sunarlar.
 • Sınav dönemleri yaklaştığında sınava özel çalışmalar yapılır.

İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-LİSE ARAPÇA KURSLARI

Okullarında Arapça dersinde sorun yaşayan öğrenciler;
Eğitim aldığı okulda Arapça dersinde geride kalan öğrencilerimize yönelik okula destek programlarımız uygulanmaktadır.
Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir.
Okullarında Arapça derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okullarının da önüne geçip başarı düzeylerini ciddi bir oranda arttırdıkları görülmektedir.
Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİRE BİR ARAPÇA EĞİTİM’ metodudur.

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler;
Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi görme şansına sahip değildirler.
Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel Arapça eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin ekstra bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız.
Seçilecek eğitim metodu, Eğitim uzmanlarımız ve velimizle yapılacak görüşme sonrası belirlenir.
Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre bire bir eğitim, açık mini gruplar veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.

Devlet okullarından Arapça eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;
Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere Arapça derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersler ayarlansa bile bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir.
Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda Arapça derslerinde kendisine güvenmesi sağlanır.
Ardından öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile Arapça destek programına devam eder.
Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce bire bir eğitim metodu sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönlenmeleri tavsiye edilir.

OKULUNDA 2.DİL OLARAK ARAPÇA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER;

Okulunda 2.dil olarak Arapça eğitim alan çocuğunuza yönelik destek eğitim programı uygulanmaktadır.
Okulda kullanılan materyaller ve ekstra önerilecek kaynaklar ile çocuğunuz okulun gerisinde kaldıysa hem bu sorunu giderilecek hem de okulun da önüne geçerek daha hazırlıklı olması sağlanacaktır.
Öncelikli hedef okuldaki başarısını yakalamak iken zaman içerisinde çocuk bu dili de yüksek seviyede kavrayacak ve ilerletecektir.

İngilizce eğitim veren okullardan Arapça eğitim veren okullara geçen öğrencilere yönelik programlar;
İngilizce eğitim veren bir okuldan Arapça eğitim veren okullara  geçiş yapacak öğrenciler okul değiştirmenin yanı sıra birde lisan problemi yaşamaktadırlar.
Yaşanılan bu sorun çocuğun okuldaki genel başarısını da olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle hızlandırılmış programlar ile çocuğun alt yapısı oluşturulur ardından standart eğitim programı ile okuldaki eğitime ayak uydurması,başarı sağlaması amaçlanır.
Tavsiye edilen eğitim metodu, öncelikle bire bir eğitim ile hızlandırılmış şekilde çocuğun sorununu çözmek, ardından arzu edilirse grup eğitimlerine yönlendirmektir.

Arapça dilinde maksimum seviyeye ulaşmayı hedefleyen çocuklara yönelik programlar;
Bu programlarda çocuğunuz okulundan tamamen bağımsız olarak bir dilde ulaşılabilecek maksimum seviyeye ulaştırılır.Çocuğunuzun tarzına göre belirlenecek ve önerilecek materyaller ile eğitimden zevk almasını sağlayarak düzenlenen özel programlardır.

ARAPÇA SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI;

İleride Arapça eğitim veren yüksekokullara veya yurtdışında Arapça eğitim veren okullara geçiş yaparken Arap dili yeterlilik sertifikası alınması gerekmektedir.
Bu sertifikalarla hazırlık sınıflarını da atlamanız  hem zaman hem de maddi tasarruf yapmanızı sağlar.
Arapça’yı bilmek bu sınavlarda istenilen başarı düzeyinin elde edileceğinin garantisi olamaz. Sınavlara yönelik özel bir çalışma sistemi vardır.
Bu sınavlara hazırlanacak öğrencilere önerilen metot bire bir eğitim metodudur.Bu programlarda özel sınav eğitmenleri tercih edilir.

 • İlköğretm için Arapça
 • Anaokulu İçin Arapça
 • Okul Öncesi Arapça


UA-62172274-1

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!