Çocuklar İçin Almanca Kursu
HEMEN TIKLA ARA
0 212 233 09 99
ÜCRETSİZ WHATSAPP
BİLGİ HATTI

Çocuklar İçin Almanca Kursu

 

ÇOCUKLAR İÇİN ALMANCA KURSU

 

Tüm dünyada kabul edildiği üzere en hızlı ve etkili eğitim metodu ‘BİRE BİR EĞİTİM’ dir. Özel olarak odaklanılması gereken durumlarda tercih edilmesi gereken eğitim sistemidir.

 

Çocuklar için Almanca kursu ders programlarımız sadece çocuğunuza odaklı bir eğitim sistemidir.
Çocuklara yönelik Almanca bire bir eğitim programlarımızda, çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatı, ihtiyaçları, eksikleri, ilgi alanları ve hedefleri etüt edilir. Edinilen bilgilerin ışığında özel bir program hazırlanır.
Çocuklarımıza öncelikle dilin mantığı öğretilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır. Çocuklara yönelik Almanca eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.

 

Eğitim uzmanlarımız, velimiz ve çocuğumuzla yaptığı görüşme sonucunda seçilecek program, programın haftalık yoğunluğu ve eğitmenlerle ilgili rehberlik yapar.

Çocuklara yönelik Almanca özel ders programlarında çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.

Haftalık ders programı, kayıt sonrasında, Eğitim Planlama Departmanı tarafından düzenlenir.
Eğitim süresi boyunca eğitim planlama departmanımız çocuğumuza ve velimize rehberlik yapmaya devam eder. Veli öğrencinin durumuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

Size özel eğitim uzmanınız öğrencinin gelişimini takip eder, gerekli görüldüğü yerlerde eğitim sistemine müdahalede bulunur. Tüm bu gelişmeler, velinin bilgisi ve onayı dahilinde düzenlenir.

İhtiyaç duyulması halinde ödev ve projelerde eğitmenlerimiz destek verir.
Sınav dönemlerinde özellikle sınava yönelik çalışmalar yapılır.

 

ALMANCA AÇIK MİNİ GRUPLAR

Bu programlarımızın ‘Açık Grup’ olarak adlandırılmasının sebebi, eğitime katılan öğrencilerin birbirini tanımıyor olmasıdır. Grup, kurumumuz tarafından bir araya getirilen öğrencilerden oluşur.

Çocuklara yönelik Almanca gruplarımızda, minimum 3, maksimum 5 öğrenci eğitim görür.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı, grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.

Gruplar, yaş ve seviyelere göre ayrılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.

Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Almanca özel ders programlarında, çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.

Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni, eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.

Eğitim planlama departmanımız ve eğitim uzmanımız, eğitim süreci içerisinde çocuğumuzun gelişimini takip eder. Velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir.

 

ALMANCA KAPALI MİNİ GRUPLAR

Çocuklara yönelik Almanca kapalı mini gruplarımızda, öğrenciler kendi gruplarını oluştururlar. Mesela, çocuğunuzun kendi okul arkadaşlarından bir grup oluşturabilirsiniz.
Çocuklara yönelik Almanca gruplarımızda minimum 3, maksimum 5 öğrenci yer alır.
Kapalı grupların en büyük avantajı, program süresince ortak hareket edebilmesidir.
Kapalı gruplar gün ve saatleri kendileri seçebilir. Gerektiğinde değişiklik talep edebilirler.
Sınıflarımızda öğrenci sayısının azlığı, grup eğitimlerinde kalitenin üst düzeye ulaşmasını sağlar.
Ödev ve proje yapımında eğitmenlerimiz destek verirler.
Sınav dönemlerine yakın sınava özel çalışmalar yapılır.
Grubun dinamiğine uygun materyaller seçilir. Çocuğumuzun derslerde aktif olması sağlanır.
Çocuk gruplarımızda görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
Çocuklara yönelik Almanca ders programlarında, çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre Türk ve yabancı eğitmenler derslere katılmaktadır. Tüm eğitmenlerimiz formasyonlu, çocuk eğitiminde tecrübeli, profesyonel eğitmenlerdir.
Haftalık ders saati yoğunluğu ve düzeni, eğitim uzmanlarımızla yapılan görüşme esnasında belirlenir.
Kayıt sonrası eğitim planlama departmanımız program hazırlığınızı yapar.
Eğitim planlama departmanımız eğitim süresince rehberlik hizmeti vermektedir.
Size özel eğitim uzmanınız süreç içerisinde aktif görev almaktadır. İhtiyaç duyulan noktalarda eğitim gidişatına müdahaleler eder. Tüm bu müdahaleler veli onayı ile yapılmaktadır.
Velilerimiz çocuğumuzun gelişimi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilir.

 

İLKÖĞRETİM-ORTA ÖĞRETİM-LİSE ALMANCA KURSLARI

 

Okullarında Almanca dersinde sorun yaşayan öğrenciler;
Eğitim aldığı okulda Almanca dersinde geride kalan öğrencilerimize yönelik, okula destek programlarımız uygulanmaktadır. Öğrencimizin okulda kullandığı ve ekstra önerilecek materyaller üzerinden eğitim verilmektedir. Okullarında Almanca derslerinde sorun yaşayan öğrencilerimizin zamanla okullarının da önüne geçip başarı düzeylerini ciddi bir oranda artırdıkları görülmektedir.
Bu durumda olan öğrenciler için tavsiye edeceğimiz eğitim metodu ‘BİREBİR ALMANCA EĞİTİM’ metodudur.

 

Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler;
Devlet okullarında eğitim alan öğrenciler İngilizce eğitimi dışında ikinci bir dil öğrenimi alma şansına sahip değildir. Bu öğrencilerimiz için uygulamakta olduğumuz özel Almanca eğitim programlarımız ile öğrencilerimizin ekstra bir dil öğrenme taleplerini karşılamaktayız. Seçilecek eğitim metodu, eğitim uzmanlarımız ve veliyle yapılacak görüşme sonrası belirlenir. Öğrencinin hedeflerine ve durumuna göre bire bir eğitim, açık mini gruplar veya kapalı mini grup seçenekleri değerlendirilir.

 

Devlet okullarından Almanca eğitim veren özel okullara geçiş yapan öğrenciler;
Devlet okullarından özel okullara geçiş yapacak öğrenciler için dil eğitimi eksiği büyük bir sorundur.
Her ne kadar özel okullarda bu öğrencilere Almanca derslerinde farklı sınıflar ve etüt dersler verilse de, bu açığı kapatmaya kesinlikle yeterli değildir. Bu öğrencilerimiz için önce hızlandırılmış eğitim programı uygulanır ve alt yapısı oluşturularak, okulda Almanca derslerinde kendisine güvenmesi sağlanır. Daha sonra öğrencimiz standart eğitim programlarımız ile Almanca destek programına devam eder.
Bu durumla karşı karşıya olan öğrenciler için önce BİREBİR EĞİTİM metodu, sonrasında arzu edilirse grup eğitimlerine yönelmeleri tavsiye edilir.

 

Okulunda ikinci dil olarak Almanca eğitimi alan öğrenciler;

Okulunda 2. dil olarak Almanca eğitim alan çocuğunuza yönelik destek eğitim programı uygulanmaktadır. Okulda kullanılan materyaller ve ekstra önerilecek materyallerle, çocuğunuz okulun gerisinde kaldıysa hem bu sorunu giderilecek hem de okuldaki derslerin önüne geçilerek daha hazırlıklı olması sağlanacaktır. Öncelikli hedef okuldaki başarısını yakalamak iken, zaman içerisinde çocuk bu dili yüksek seviyede kavrayacak ve ilerletecektir.

 

İngilizce eğitim veren okullardan Almanca eğitim veren okullara geçen öğrencilere yönelik programlar;

İngilizce eğitim veren bir okuldan Almanca eğitim veren okullara geçiş yapacak öğrenciler, okul değiştirmenin yanı sıra lisan problemi yaşamaktadır. Bu durum çocuğun okuldaki genel başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle hızlandırılmış programlarla çocuğun alt yapısı oluşturulur ve ardından standart eğitim programı ile okuldaki eğitime ayak uydurması, başarı sağlaması amaçlanır. Tavsiye edilen eğitim metodu öncelikle ‘BİREBİR EĞİTİM’ metodu ile hızlandırılmış şekilde çocuğun sorununu çözmek, ardından arzu edilirse grup eğitimlerine yönlendirmektir.

 

Almanca dilinde maksimum seviyeye ulaşmayı hedefleyen çocuklara yönelik programlar:

Bu programlarda, çocuğunuz, okulundan tamamen bağımsız olarak bir dilde ulaşılabilecek maksimum seviyeye ulaştırılır. Çocuğunuzun ilgi alanına göre belirlenecek ve önerilecek materyallerle, eğitimden zevk alması sağlanacaktır.

 

ALMANCA SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMLARI

 

Almanca eğitim veren yüksekokullara ya da yurtdışında Almanca eğitim veren okullara geçiş yaparken ihtiyaç duyulan Almanca dili yeterlilik sertifikası alınması gerekmektedir. Bu sertifikalarla hazırlık sınıflarını atlamanız hem zaman hem de maddi tasarruf yapmanızı sağlar. Almancayı bilmek bu sınavlarda istenilen başarı düzeyinin elde edileceğinin garantisi olamaz. Sınavlara yönelik özel bir çalışma sistemi vardır. Bu sınavlara hazırlanacak öğrencilere önerilen metot ‘BİREBİR EĞİTİM’ şeklidir. Bu programlarda özel sınav eğitmenleri tercih edilir.

 

 

Çocuklar İçin Almanca Programları Hakkında Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.

    

    Pin It on Pinterest