Almanca Kursu - Almanca - Almanca Özel Ders

Almanca Kursu

Grup eğitimlerimizde öğrenci sayısının azlığı eğitiminde verimin en üst düzeye ulaşmasını sağlamaktadır.

ALMANCA

 

Dünyanın yaygın lisanları arasında bulunan Almanca (Deutsch), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır. Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biri olan Almanca, özellikle Almanya, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre’nin büyük bölümü ile İtalya’nın Güney Tirol bölümü, Romanya ve Polonya’nın kimi bölgeleri, Belçika’nın doğu kantonları ile Fransa’nın Alsas-Loren bölgesinde konuşulmaktadır.

Günümüzde çok kültürlü bir yapıya sahip olan Alman toplumu, uluslar ve kültürlerarası ilişkilerde ana dilini kullanmaktadır. Bununla birlikte Almanca, ülkemizde ve dünya ekonomisinde İngilizceden sonra en çok tercih edilen diller arasında ilk sırada bulunmaktadır. İş ve eğitim kariyeri açısından son derece gerekli olan Almanca, ikinci dil olarak büyük bir öneme sahiptir.

ALMANCA KURSU

Almanca kursu, SDM Dil Okulu’nda kaliteli dil eğitimi kriterleri ve deneyimli öğretmenler eşliğinde verilmektedir. Grup eğitimlerimizde belirli sayıda öğrenci ile eğitimde verimin en üst düzeye ulaşması sağlanmaktadır. Öğrenci grubunun dinamiğine uygun materyallerle verilen eğitimler, teknolojik olarak tam donanımlı ve konforlu sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Haftada 6 saat olarak belirlenen dersler; gündüz, akşam ve hafta sonu programları şeklinde işlenmektedir.

Almancayı İngilizceden sonra ikinci dil olarak öğrenmeyi hedefleyen öğrencilerimiz için bir diğer avantaj ise öğretmenlerimizin iki dil bilmesidir. Öğrencilerimiz bir taraftan yeni bir dili öğrenir veya geliştirirken diğer taraftan İngilizce pratik yapma olanağına sahip olmaktadır.

Ayrıca Almanca seviye belirleme sınavlarına hazırlanmak için özel eğitim programlarımız bulunmaktadır. Bu programlar için özel sınav eğitmenleri derslere katılmaktadırlar. Dilin yapısının yanı sıra sınav teknikleriyle ilgili eğitimler verilmektedir. Teknikleri öğrendikten sonra sınavlar da başarılı olma şansınız %80 den daha fazla olacaktır.

Almancayı öğrenmek asla zor değil!

 

Almancanın Avrupa’nın genelinde -İngilizce bilmeseniz bile- size birçok kapıyı açacağından söz etmeyeceğiz. Almancayı okulda öğrenmiş olmanız da gerekmiyor. Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Almancayı öğrenebilmek için bir Almanca kursuna gitmeniz ya da Almanca özel ders almanız yeterli. Bilim, sanat, edebiyat ve uluslararası iş imkânlarının kapısını aralayan Almancayı öğrenmek asla zor değil!

Türk göçmenler nedeniyle Almanya-Türkiye arasındaki güçlü bağları da hatırlatmak değil amacımız ya da binlerce Alman firmasının Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, Almanya’nın ise dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu da vurgulamak gerekmiyor ki bilinen gerçekler bunlar. Alman ekonomisi Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada bulunuyor ki bu gerçeği işadamlarının hepsi biliyor.

Almanca, Türkiye’de de -özellikle turizm sektöründe- ciddi iş imkânları sağlıyor. Bununla birlikte eğitim ve iş kariyerini yurt dışında sürdürmek isteyenlerin de en kısa sürede öğrenmesi gereken bir dil, Almanca… İşte tüm bunlar Almanya ve Almancanın kültürel, ekonomik ve ticari yönden önemini ortaya koyuyor.

Bir de edebiyat, sanat, bilim, felsefe açısından Almancaya bakalım: Goethe’nin, Bach’ın, Beethoven’ın, Kafka’nın, Marx’ın, Brecht’in, Hegel’in, Einstein’ın dili Almancadır. Onların eserlerini Almanca okuyup dinlediğinizi bir düşünsenize! Dünyanın en önemli ikinci bilim dili, ikinci İnternet dili de Almancadır. Medya, iletişim ve bilişimdeki gelişmeleri Almanca öğrenerek yakından takip etmek mümkündür. Avrupa Birliği’nde de en çok konuşulan dil olan Almanca, bilimsel makale sayısı açısından ise birçok dili geride bırakmaktadır. Almanya aynı zamanda birçok yabancı bilim adamına burs veren, farklı ülkelerle öğrenci değişim anlaşmaları olan bir ülke konumundadır ki bu da eğitim kariyerini yurt dışında yapmak isteyenler için büyük bir önem taşımaktadır.

ALMANCA ÖZEL DERS

 

Avrupa’da anadil olarak kullanılan Almanca günümüzde Avrupa ile iletişim kurma noktasında önemli bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de 3.000’den fazla Alman firmasının yer alması Türk iş piyasasını etkilemekte ve bu firma çalışanlarında Almanca dil bilgisi yeterliliği aranmaktadır. Bununla birlikte Almanca öğrenimini tercih eden öğrencilerin ihtiyaç duyduğu Start Deutsch 1 ve 2 ile Zertifikat Deutscden Beruf sertifikaları www.sdm.com.tr tarafından sağlanmakta ve güvenilir bir gelecek için öğrencilerimize destek verilmektedir.

SDM Dil Okulu Almanca Özel Ders Programları; Almanca sınavına girecek öğrencilere, çalışanlara ve merkezi orta düzey ile uluslararası ticari ve yüksek eğitim kurumları giriş sınavlarında ihtiyaç duyulan kapsamlı eğitimi, yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde özel olarak sunmaktadır. Almanca özel dersler, okulumuzun konforlu ve teknolojik donanımlı sınıflarında bire bir olarak gerçekleştirilmektedir.

Bireye özel hazırlanan programlarda dili tanıma süreci, günlük yaşamda yer alan istekleri yerine getirme süreci, temel dil bilgisi süreci ve dil yapısına hâkim olma süreciyle, dili anadil sürecinde tamamlama sağlanmaktadır. Almanca eğitici videoları ise öğrencilerimizin anlayarak öğrenmelerine ve böylece eğitim motivasyonlarının artmasına yardımcı olmaktadır.

SDM Dil Okulu, bireylere sunulan yüksek eğitim verimi karşılığında kıyaslanamayacak kadar uygun imkânlara sahiptir. Okulumuz bireyin hedef ve amaçlarına yönelik başarıya odaklı hizmet ilkesiyle dil eğitiminde kalite, güven ve garanti memnuniyeti farklılığını ispatlamaktadır.

Almanca Özel Ders Programları için SDM Dil Okulu Eğitim Danışmanları ile iletişime geçebilir, eğitim hedef ve amaçlarınıza yönelik dil eğitiminiz hakkında tüm detayları bire bir konuşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

ALMANCA SERTİFİKA PROGRAMLARI

 

Start Deutsch 1

Start Deutsch 2

Zertifikat Deutsch (ZD) Zertifikat Deutsch (ZD); uluslararası geçerli olan Avrupa Konseyi skalasına uygundur. B1 seviyesinde sınav  uygulanmaktadır. ZD Alman Göç ve Mülteci Bakanlığı (Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, BAMF) tarafından 1 Ocak 2005’ten beri uygulanan entegrasyon kurslarının bitirme sınavı olarak kabul görmektedir.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) sertifikasıyla Alman dilinde yazılı ve sözlü olarak günlük meslek hayatında yeterli seviyede iletişim kurabildiğinizi kanıtlıyorsunuz. B2 seviyesinde uygulanan bir sınavdır. Meslek diline yönelik olduğu için Zertifikat Deutsch für den Beruf endüstri ve ticaret tarafından aranan bir sınav türüdür.

Goethe Zertifikat; ileri düzeyde bir dil seviyesi gerektirmektedir. Çok sayıda ülkede Alman filolojisi bölümüne giriş koşulu olarak kabul edilmektedir.

Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe ll) 

(C1 seviyesi) süresiz geçerliği olan ve Almancanın en yüksek seviyesini belirten, uluslararası geçerliliğe sahip dil diplomasıdır. YGS ve LYS sonucu okumaya hak kazandığınız herhangi bir bölümü Almanya’da hazırlık olmadan okuma hakkına sahip olursunuz. Deutsches Sprachdiplom Stufe I (B1 seviyesi) ise yine süresiz geçerliliği olan ve Almancanın orta seviyesini belirten, uluslararası geçerliliğe sahip bir dil diplomasıdır. YGS ve LYS sonucu okumaya hak kazandığınız herhangi bir bölümü Almanya’da hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak şartıyla okuma hakkı verir.

TELC Deutsch GmbH – telc sınavları A1-A2-B1-B2-C1 seviyelerinde ve yetişkinlere, öğrencilere, mesleğe yönelik olmak üzere üç ayrı hedef grubuna dönük hazırlanmaktadır.

Yetişkinlere Yönelik telc Sınavları: Yurtdışındaki üniversitelere başvurmak, çeşitli ülkelere göç etmek veya yurtdışında çalışmak isteyen kişiler içindir.

Öğrencilere Yönelik telc Sınavları: 12-16 yaş arası ortaöğretim ve lise öğrencilerine yöneliktir.

Çalışanlara Yönelik telc Sınavları: Dil becerilerini profesyonel anlamda yurt içi veya yurt dışında belgelemek isteyenler içindir.

Zentrale Mittelstufenprüfung (PWD): Merkezi orta düzey yeterlilik belirleme sınavıdır.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD): Uluslararası ticari almanca yeterlilik sınavıdır.

Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang: Yüksek eğitim kurumlarında okumak için girilmesi gereken dil yeterlilik sınavıdır. Sınav tarzı açısından TOEFL sınavına benzerdir.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF): Dsh sınavı gibi Almanya’da yüksek öğrenim görmek için uygulanan yeterlilik testidir.

Großes Deutsches Sprachdiplom-Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom: Almanca dil diploması gereksinimi geniş çapta ilerlemiş olan dil bilgi seviyesi olup, – C2 – yetkinlik çizelgesi doğrultusunda, altıncı ve en yüksek kademe bilgisini değerlendirir.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)-Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) sınavı, tıpkı Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)gibi, oldukça ileri düzeyde, yüksek bir dil seviyesini gerektirmektedir. Bu sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinde altıncı ve en yüksek basamağa (C2) denk gelmektedir.

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)- Bu sınav zorluk derecesiyle Zentrale Oberstufenprüfung’a (ZOP) benzer, fakat ayrıca Alman kültürü ve ülke bilgisi konularına genel bakışa sahip olduğunuzu ispat etmektedir.

Özel ve kamusal işverenler tarafından KDS nitelikli Almanca bilgisinin kanıtı olarak görülür. Dünya çapında yüksek bir tanınma derecesine sahiptir. KDS‘den yeterlilik alanlar yüksek okul ve üniversitelerdeki dil giriş sınavından muaf tutulmaktadır.

Yüksek hizmet kalitesi, konforlu ve tam donanımlı derslikleri ile dallarında uzman Türk ve yabancı Almanca eğitmenlerini birleştirenSDM Dil Okulu, İstanbul’da Almanca Eğitim almak için en doğru adres olacağını garanti etmektedir.

ONLINE ALMANCA SEVİYE TESTİ

Almanca online seviye tespit sınavı için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://sdm.com.tr/almanca-seviye-tespit-sinavi

 

ALMANCA KURS TAKVİMİ

Kursu Takvimimiz birebir eğitim olduğu için bireylere özel olarak oluşturulmaktadır.
Ücretsiz Whatsapp Bilgi Hattı

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!